English masterm (14-18tuoi)

Chúng ta có thể rèn luyện kỹ năng nghe qua những bài hát. Nhưng có 1 điều cần chú ý là có nhiều lời bài hát không theo đúng ngữ pháp (mang tính thi ca nhiều hơn, hoặc có những cách nói vắn tắt, không thông dụng,…).